Agile PLM
Oracle cloud PLM

המערכות לניהול מחזור חיי מוצר
המובילות בארץ ובעולם

הצטרפו לקהילת Agile PLM

My Agile PLM
הוא אתר הבית של קהילת
לקוחות Agile PLM בעולם
המנוהל ע"י top group

תוכלו למצא שם רעיונות לפתרונות, עדכונים, שאלות ותשובות ועוד... ממליצים לכם להציץ ולהתרשם בעצמכם